Behovsbeskrivelse – Utarbeidelse for HKdir

KundeHKdir
ProsjektBehovsbeskrivelse
KompetanseTjenestedesign, prosjektledelse, prosess, teknisk forståelse
Nettsidehttps://hkdir.no

Utarbeidelse av behovsbeskrivelse - HKdir

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) trengte hjelp til å spesifisere behov tilknyttet et system for forvaltning av brukere. Systemet skal ivareta særlovgivning, forvaltningslov, og arkivlov, samt alle krav og føringer som følger med utvikling av IT-systemer i det offentlig. 

Gjøre det komplekse enkelt og tilgjengelig

Behov: Spesifisering av behov til teknisk system

Direktoratets løsning per oppdragsdato fremstod som mangelfullt, i tillegg til at det opplevedes som unødvendig komplekst og teknisk sammensatt. Basert på Direktoratets eksisterende løsning, problemstillingen og prosjektbeskrivelsen til Direktoratet, ble løsningen å utvikle en oversikt over behov som kan brukes både av interne bestillere og eksterne leverandører til utvikling av et spesialtilpasset system. Ved å bruke vår kompetanse innen tekniske systemer og brukerreiser, utarbeidet vi en strukturert oversikt over (1) brukerreisene, (2) oppgavene til brukerne, og (3) behovene tilknyttet oppgaveløsningen. Med denne tilnærmingen, gjorde vi det komplekse enkelt og tilgjengelig.

eksempel på brukerreiser i en behovsbeskrivelse

Brukerreise som prosessverktøy

For å sikre oversikt over alle behovene, og redusere kompleksitet, anvendte vi brukerreiser som prosessverktøy. Vi definerte hovedbrukergruppene, og med utgangspunkt i sluttbruker utarbeidet vi optimale brukerreiser. På denne måten ble det tydelig hvilke brukere som måtte utføre spesifikke oppgaver, og basert på det kunne vi definere behovene som må ivaretas i det tekniske systemet for å kunne løse oppgavene. 

Trenger du hjelp med brukerreiser eller prosesser?

Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg med alt innenfor smidig metodikk og andre prosesser!
Eksempel på behovsbeskrivelse til teknisk system

Leveransen: To behovsbeskrivelser

Ved å beskrive behov på et overordnet nivå, var det også relevant å utarbeide støttedokumentasjon til HK-dir, slik at det er mulig å se hvordan viktige detaljer blir ivaretatt i behovsbeskrivelser som er på et mer tilgjengelig nivå for utviklere. 

Vi utarbeidet to behovsbeskrivelser for HK-dir, som med brukerreiser utdyper hva slags funksjoner som er nødvendig i et teknisk system. En overordnet med korte behovsbeskrivelser, og en behovsbeskrivelse som utdyper hva slags spesifikke funksjoner som direktoratet må ha med. På den måten åpner man for at leverandører kan se gode løsninger, uten å bli bundet av alle detaljene, for deretter å gi direktoratet grunnlaget for å følge opp leverandørenes forslag, og be om tilpasning.

mockup av forside på rapport om behovsbeskrivelse
Relatert innhold

Les mer om smidig metodikk og brukerreiser

Øk Inntekt og Realiser Potensialet: En Guide til Målrettet Markedsføring og Effektiv Salgsprosess

For en bedrift er det avgjørende å øke inntekten for å realisere sitt fulle potensial. Dette kan...

Hva bør AI sin rolle i innholdsproduksjon være? Hvordan bruke AI smart

I tillegg til at AI påvirker måten brukere søker og finner informasjon på, påvirker den også hvordan...

Hvordan øke salg og konverteringer med godt webdesign

Webdesign spiller en kritisk rolle i å øke salg og konverteringer fordi det er blant de mer...