Hva er smidig metodikk? Ikke bare IT-relatert

Illustrasjon av smidig metodikk i kb creative

Hva er smidig metodikk? Smidig metodikk er en måte å organisere og gjennomføre prosjekter på som gir rom for stadig forbedring, med fortløpende leveranser som har reell verdi, som har fleksibilitet til å kapitalisere på kunnskap som opparbeides underveis i prosjektet.

Hva er fordeler med smidig metodikk? En introduksjon

Flere prosjekt og oppdrag har som mål å synliggjøre resultater på kort tid, samt danne et grunnlag for langsiktig og bærekraftig videreutvikling. I møte med slike prosjekt kan det være fordelaktig å introdusere smidig tankesett og verdier i møte med utvikling og leveransearbeid. Dette vil sikre effektive og motiverende prosesser, da smidig metodikk er basert på å levere tidlig og ofte. Dette oppnår man ved å levere og realisere kontinuerlig verdi, få tilbakemeldinger på det som leveres underveis, og med mulighet for å justere og endre retningen som er satt. Ved å dele opp utvikling og produksjon i korte tidsintervaller, med mål om at noe nyttig leveres til reelle brukere, samtidig som man har rom for endring og forbedring, reduseres kostnad og risiko.

En kort innføring i byggesteinene i smidig metodikk

Kort innføring: Kanban, Scrum og backlog

Kanban tar utgangspunkt i å tilpasse antall arbeidsoppgaver og –prosesser som foregår parallelt for å øke flythastigheten og forbedre gjennomløpstiden. Dette gjøres ved å sette fokus på å redusere bortkastet arbeid og venting, samtidig som synliggjøring av alt arbeid vektlegges for å redusere flaskehalser i prosessen.

Scrum er en metodikk som tar utgangspunkt i at et team skal ferdigstille et planlagt omfang oppgaver i løpet av korte tidsavgrensede perioder. En slik periode kalles en sprint, og har til vanlig en varighet på 2-4 uker. Scrum sikrer gode prioriteringer ved å ha tidsintervaller med tidlige tilbakemeldinger slik at man tar tak i det viktigste først. Denne formen for metodikk gir rom for at team er selvorganiserte og gjør raske endringer i samsvar med andre smidige prinsipper.

En backlog er et av de viktigste elementet i en smidig prosess. Den inneholder alle oppgaver som må gjennomføres for å ferdigstille et prosjekt. Backlogen styres i utgangspunktet av en produkteier i samarbeid med en Scrum master, og den skal reflektere behovene til kundene, organisasjonen, og andre relevante interessenter.

TRENGER DU HJELP MED Å IMPLEMENTERE SMIDIG METODIKK I DINE PROSJKTER?

Vi hjelper deg med å oppnå smidig-gevinster!

Hva er en Scrum master?

En Scrum Master er lederen av et smidig utviklingsteam, og hovedoppgaven er å sikre at den smidige prosessen blir riktig implementert. En Scrum Master er kun ansvarlig for selve prosessen, og fungerer som en veileder som bidrar til å overholde fremdriftsplanen og planlegge de neste stegene i prosessen. Dette krever at de er organisert, og evner å utarbeide oppnåelige mål for teamet for å skape motivasjon og hindre snarveier i utviklingsprosessen. Noen av ansvarsområdene til en Scrum master er å passe på sprintprogresjonen, fjerne hindre for produktutviklingen, og samarbeide med produkteier om å oppdatere backlog.

Hva er en produkteier i et smidig prosjekt?

En produkteier er ofte en tusenkunstner med bakgrunn som markedsførere, utviklere, designere, ingeniører og støtterepresentanter samlet i en rolle. Dette innebærer at de må ha et bredt spekter av ferdigheter som intuisjon, og evne å forstå behovene til ulike interessenter. Produkteiere må klare å gjøre de riktige vurderingene og prioriteringene i møte med backlogen og teamet for å finne balansen som tilfredsstiller alle selskapets interessenter. For å få til dette og sikre suksess, er det også viktig at produkteiere er gode på å skape tillit og gode relasjoner på tvers av organisasjoner og team. Noen av ansvarsområdene til en produkteier er blant annet å lage og vedlikeholde backlogen, jobbe med produktsjef for å skape visjon og roadmap, samarbeide med Scrum Master for å sikre at produktutviklingen er samkjørt med den opprinnelige visjonen, og sikre at backlogen er oppdatert, samt jobbe på tvers av avdelinger for å prioritere oppgaver for Scrum master, og evaluere progresjon gjennom utviklingsprosessen.

Konklusjon på fordeler med smidig metodikk!

Ved å implementere smidig metodikk i prosjekt, sikrer man høy grad av leveranser for å ferdigstille produktet, høy grad av involvering av kunde i utviklingsprosessen, og høy grad av iterasjon og gjenkjennelighet. Prosjektbeskrivelser er derfor utarbeidet som sprintorienterte fremdriftsplaner, der hver sprint skal ivareta overordnede mål, og samtidig realisere sluttproduktet. Da sikrer man riktig hierarki, produktivitet, effektivitet, og solide leveranser. Med en slik styrepinne reduseres flaskehalser, ubesluttsomhet og forsinkelser. Sprintene er satt opp slik at de følger samme struktur for å skape prosessflyt som igjen sikrer effektivitet og høy kvalitet på leveransene og produktet.

ER DU INTERESSERT I Å HØRE MER?

Vi ønsker å hjelpe deg med å finne de beste løsningene så ikke nøl med å ta kontakt! 

  Ta kontakt illustrasjon for å illustrere kontaktskjema og kommunikasjon med KB Creative

  +47 99 51 51 49

  hei@kbcreative.no

  Relatert innhold

  LES MER OM NETTSIDER OG WEBDESIGN

  Illustrasjon av smidig metodikk i kb creative

  Hva er smidig metodikk? Ikke bare IT-relatert

  Hva er smidig metodikk? Smidig metodikk er en måte å organisere og gjennomføre prosjekter på...
  Les mer

  Godt innhold er konge! SEO

  Alle ønsker å rangere høyt opp på søkeresultatene for populære søkemotorer som Google og Bing....
  Les mer
  Illustrasjon av brukerreise

  Brukerreiser – fra inside-out til outside-in

  Brukerreiser er et nyttig verktøy for å se en prosess, som f.eks. en søknad eller...
  Les mer
  Illustrasjonsbilde av for SEO

  SEO – The best place to hide a dead body…

  is page 2 on google search results. Jobb med SEO for å få virksomheten din...
  Les mer
  Illustrasjonsbilde for hva er digital kommunikasjon med blå grafikk over sosiale medier

  Hva er digital kommunikasjon?

  Digital kommunikasjon består av det samme som tradisjonell kommunikasjon, men den foregår digitalt og benytter...
  Les mer
  bilde som illustrer hvordan ux og ui inngår i webdesign

  Webdesign – Hva er UX og UI?

  UX og UI handler om å skape løsninger med bruker i fokus, og gjøre kompliserte...
  Les mer
  collage av skjermer med nettsider for borettslag

  Nettside for borettslag og sameier – bli digitalt synlig!

  I dag forventer de fleste å finne all viktig informasjon på nettet. Dette gjelder også...
  Les mer